Μέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων

Ζωτικά σημεία ονομάζονται οι μετρήσεις που γίνονται ώστε να γίνει ανάλυση της κατάστασης του ανθρώπινου
σώματος. Σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα ενός ασθενούς οι γιατροί θέτουν τη διάγνωση παθολογικών
καταστάσεων με σκοπό την χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

Οι μετρήσεις των ζωτικών σημείων περιλαμβάνουν τη μέτρηση:

  • της αρτηριακής πίεσης, συστολικής και διαστολικής
  • των καρδιακών παλμών, σφύξεις
  • της θερμοκρασίας
  • των αναπνοών
  • του σακχάρου
  • του αρτηριακού οξυγόνου, οξυμετρία

Τι δείχνουν και πως γίνεται η σωστή μέτρηση των ζωτικών σημείων

Mέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων

Ως αρτηριακή πίεση ορίζεται η δύναμη που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών από το αίμα.
Η συστολική πίεση είναι μεγαλύτερη από την διαστολική και μετράται τη στιγμή της μέγιστης σύσπασης των
κοιλιών της καρδιάς. Ενώ η διαστολική είναι η χαμηλότερη πίεση τη στιγμή της διαστολής των κοιλιών.
Η μέτρηση γίνεται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου, mmHg.

Σε μη οξείες καταστάσεις η μέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων γίνεται με τον ασθενή σε κατάσταση ηρεμίας για περίπου 10 λεπτά, να μην
έχει συναισθηματικό στρες, να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ ή καφεΐνη και να μην έχει κάνει χρήση τσιγάρου.
Για τη μέτρηση της χρειαζόμαστε στηθοσκόπιο και σφυγμομανόμετρο (πιεσόμετρο), τα τελευταία χρόνια
χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που δεν απαιτούν στηθοσκόπιο.
Ο αρτηριακός σφυγμός είναι το κύμα της δύναμης που εξασκείται στα τοιχώματα των περιφερικών αρτηριών σε
κάθε συστολή της αριστερής κοιλίας της καρδιάς.

Στους ενήλικες βρίσκεται μεταξύ 60 και 80 σφυγμούς ανά λεπτό, ενώ στα παιδιά μεταξύ 90 και 110/λεπτό.
Είναι πολύ σημαντική μέτρηση τόσο για τη λειτουργιά της καρδιάς, αρρυθμίες, όσο και για την κατάσταση του
οργανισμού, όπως πιθανές αιμορραγίες.

Τα πιο συχνά σημεία ψηλάφησης για τη μέτρηση του αρτηριακού σφυγμού είναι η κερκιδική αρτηρία, η βραχιόνιος
αρτηρία και η καρωτίδα.

Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται πλέον με ηλεκτρονικά ψηφιακά θερμόμετρα μετά την κατάργηση των
υδραργυρικών.
Η μέση τιμή θερμοκρασίας του ανθρωπίνου σώματος στους ενήλικες είναι 35,5-37oC.
Απολυμάνετε το θερμόμετρο πριν και μετά από κάθε θερμομέτρηση, τοποθετώντας το στο κέντρο της μασχάλης με
το χέρι κατεβασμένο και σφιχτά πάνω στο σώμα.

Η αναπνευστική συχνότητα ορίζεται από τις αναπνοές ανά λεπτό της ώρας.
Στον ενήλικα η αναπνευστική συχνότητα είναι μεταξύ 12 και 20/λεπτό.
Κατά τη διάρκεια παθολογικών καταστάσεων, όπως επί πυρετού η συχνότητα αυξάνει.
Η ποιότητα των αναπνοών προσδιορίζεται από το βάθος τους, αναφερόμαστε σε αυτές ως ρηχές ή βαθιές
αναπνοές.
Η μέτρηση του σακχάρου στο αίμα, γίνεται με ειδικό μετρητή σακχάρου και με μια σταγόνα αίματος έχουμε μια
μέτρηση ακριβείας.
Οι φυσιολογικές τιμές της γλυκόζης στο αίμα είναι 80-120mg/dl.
Η μέτρηση του αρτηριακού οξυγόνου πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού οξυμέτρου, το οποίο τοποθετείται σε
κάποιο δάκτυλο του χεριού.
Η φυσιολογική τιμή είναι πάνω από 94%.
Σε σοβαρές αναπνευστικές παθολογικές καταστάσεις, που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση αυτή
γίνεται με τη λήψη αρτηριακού αίματος και την τοποθέτηση του σε ειδικό αναλυτή.
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Οικοϊατρικής έχουν την εμπειρία και τα μέσα να αναλάβουν στο σπίτι την
καταγραφή των ζωτικών σημείων του ασθενούς, σωστά και με ασφάλεια.
365 ημέρες το χρόνο, σε όλη την Αττική.
Στόχος μας η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών πολύ υψηλού επιπέδου σε όλους τους ασθενείς.
Φιλοσοφία μας ο επαγγελματισμός και η καλύτερη δυνατή φροντίδα του ασθενούς.

author avatar
oikoiatriki