Ποιο τεστ να κάνω για τον κορωνοϊό; Τι επιλογές έχουμε.

TEST COVID-19 κορωνοιού, τι επιλογές έχουμε. Υπάρχει η Μοριακή μέθοδος ανάλυσης, (Real time PCR), η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού (Rapid test), και τα τεστ αντισωμάτων του ιού. ΤΕΣΤ ΜΟΡΙΑΚΟ PCR Η μοριακή μέθοδος ανάλυσης του ιού PCR έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση του ιού που αγγίζει το 100%, γίνεται με την ανίχνευση τουλάχιστον 2 [...]