αλλαγή καθετήρα στο σπίτι

Αναρρόφηση εκκρίσεων στο σπίτι

Αναρρόφηση εκκρίσεων στο σπίτι τραχειοβρογχικών Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, λέγεται η διαδικασία κατά την οποία αναρροφώνται τα πτύελα, σε περιπτώσεις υπερέκκρισης αυτών ή αδυναμία αποβολής τους, καθώς και υπολείματα τροφής που συγκεντρώνονται στην περιοχή της τραχείας και των βρόγχων. Είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία όπου απαιτείται ειδική συσκευή αναρρόφησης και ειδικός εύκαμπτος σωλήνας. Ο ειδικός σωλήνας εισάγεται από το στόμα [...]

Αλλαγή Καθετήρα στο Σπίτι

Αλλαγή καθετήρα στο σπίτι Τι είναι ο ουροκαθετήρας? Είναι ένας εύκαμπτος σωλήνας, μικρού διαμετρήματος (διαφόρων μεγεθών), που εισάγεται στην ουροδόχο κύστη με σκοπό την κένωση αυτής. Τρόποι τοποθέτησης - αλλαγή καθετήρα στο σπίτι   Υπάρχουν δυο τρόποι τοποθέτησης του καθετήρα ο διουρηθρικός, όπου η είσοδος γίνεται διαμέσου της ουρήθρας. ο υπερηβικός, όπου η είσοδος γίνεται διαμέσου του προσθίου κοιλιακού [...]