Ακτινολόγος στο σπίτι

Ακτινολόγος στο σπίτι

Ο Ακτινολόγος στο σπίτι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό

  • φορητό υπέρηχο
  • φορητή ακτινολογική μονάδα

ώστε να πραγματοποιεί στην οικία του ασθενούς υψηλής ποιότητας απεικονιστικό έλεγχο. Οι ακτινογραφίες, τα υπέρηχα και triplex, γνωματεύονται από τον ακτινολόγο γραπτώς.

Δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης του θεράποντα ιατρού του ασθενούς.

Ακτινολόγος στο σπίτι Ακτινογραφία κατ'οίκον
Ακτινολόγος στο σπίτι

Ακτινολόγος στο σπίτι