ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ραιβοiπποποδία-clubfood , 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ραιβοiπποποδία-clubfood

Η ραιβοϊπποποδία (Clubfoot) είναι είναι μια παραμόρφωση του άκρου ποδός που παρουσιάζεται στα νεογέννητα.

Παλαιότερα η κατάσταση αυτή αντιμετωπιζόταν χειρουργικά με πτωχά αποτελέσματα ωστόσο, σήμερα θεραπεύεται χωρίς χειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο Πονσέτι.

Η μέθοδος αυτή έλαβε το όνομα της, από τον εμπνευστή της, ορθοπαιδικό ιατρό Ιγνάτιο Πονσέτι.

Η 3η Ιουνίου, ημερομηνία γέννησης του Δρ. Πονσέτι, ανακηρύχθηκε ως παγκόσμια ήμερα  ραιβοϊπποποδίας με σκοπό να τιμηθεί ο σπουδαίος αυτός ιατρός.

Η  ραιβοϊπποποδία παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα του άκρου ποδός,

και με προσαγωγή του πρόσθιου ποδός, ραιβότητα του οπίσθιου ποδός, κοιλοποδία και ιπποποδία.

Η  ραιβοiπποποδία-clubfood διαγιγνώσκεται αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού συνήθως, ενώ μπορεί να ανιχνευθεί κατά την κύηση με τον υπερηχογραφηκό έλεγχο.

Θεωρείται γενετική διαταραχή χωρίς να είναι σαφή τα ακριβή αίτια ενώ η αντιμετώπιση της άμεσα μετά τη γέννηση του παιδιού θα προσφέρει ένα πλήρως λειτουργικό πόδι στο παιδί για όλη του τη ζωή.

Η μέθοδος Ponseti είναι η θεραπεία εκλογής της  ραιβοϊπποποδίας.

 Θεραπεία

έχει να κάνει με ειδικούς χειρισμούς του ποδιού ώστε να διαταθούν οι σύνδεσμοι και τένοντες που παρουσιάζουν δυσκαμψία. Αμέσως μετά τους χειρισμούς εφαρμόζεται κυκλοτερής γύψος σε όλο το μήκος του κάτω σκέλους.

Καλό θα είναι η θεραπεία με τη μέθοδο Πονσέτι να ξεκινάει κατά την 1η η 2η εβδομάδα της ζωής, που είναι πιο ελαστικοί οι σύνδεσμοι και καθιστά ευκολότερη τη διόρθωση.

Οι εφαρμογές γύψου με τις αντίστοιχες διορθώσεις γίνονται ανά εβδομάδα ενώ συνήθως 5 με 6 εφαρμογές αρκούν ώστε να διορθωθεί η βλάβη.

Πολλές φόρες θα χρειαστεί διατομή του τένοντα του Αχίλλειου, ενώ μετά και από αυτή την παρέμβαση θα γίνει μια τελευταία εφαρμογή γύψου για 3 εβδομάδες.

Μόλις αφαιρεθεί και ο τελευταίος γύψος γίνεται χρήση ενός ειδικού κηδεμόνα απαγωγής των ποδιών ώστε να αποφευχθεί υποτροπή.

Ο κηδεμόνας αυτός χρησιμοποιείται 23 ώρες την ημέρα για 3 μήνες και εν συνεχεία κατά την μεσημεριανή και νυκτερινή ανάπαυση για 3 με 4 έτη.

Καλό θα είναι να παρακολουθείται το παιδί ετησίως μέχρι την ηλικία των 10 ετών για πιθανή υποτροπή.

Είναι πολύ σημαντικό οι οδηγίες του ειδικού παιδοορθοπαιδικού να ακολουθούνται κατά γραμμα ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ένα μικρό ποσοστό παιδιών περίπου 5%, έχει τόσο μεγάλη δυσκαμψία ώστε να απαιτηθεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Τα περισσότερα παιδιά να έχουν ένα λειτουργικό πόδι ενώ μπορούν κάλλιστα να παίρνουν μέρος και σε αθλητικές δραστηρίοτητες χωρίς προβλήματα.