Η Οικοιατρική

Η ΟΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε με σκοπό την γρήγορη και έγκαιρη προσέλευση του ιατρού στην οικία του ασθενούς, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου. Παρέχει άμεση βοήθεια και χωρίς την ταλαιπωρία της μετακίνησης του ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Είναι σημαντικό να μην εγκαταλείπει ο ασθενής το οικείο περιβάλλον του σπιτιού του και να μην μετακινείται σε ένα απρόσωπο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου σίγουρα επηρεάζεται αρνητικά η ψυχολογία του.

Η Οικοιατρική αποτελείται από μια ομάδα ειδικευμένων ιατρών, ελεύθερων επαγγελματιών και διαφόρων ειδικοτήτων που επεμβαίνουν άμεσα όπου παραστεί ανάγκη, είτε ατομικά, είτε σαν ομάδα θεραπόντων ιατρών, σε πιο σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα υγείας.

Βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενούς στην οικία του και η αποφυγή της άσκοπης παραπομπής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που αντιμετωπίζουμε στο σπίτι δεν χρειάζεται να μεταφερθούν τελικά σε κάποιο νοσοκομείο.

Χρησιμοποιείται εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, υπάρχει δυνατότητα ακτινολογικού και υπερηχογραφικού ελέγχου από εξειδικευμένο ακτινοδιαγνώστη.

Όπου παραστεί ανάγκη μπορεί να γίνει αιμοληψία στην οικία του ασθενούς ώστε να βοηθήσει το διαγνωστικό έργο του θεράποντα ιατρού.