Ιγμορίτιδα

Τι είναι η Ιγμορίτιδα?

Ιγμορίτιδα Είναι μια βακτηριακή φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων. Χαρακτηρίζεται ως οξεία όταν έχει διάρκεια κάτω από 4 εβδομάδες. Ενώ χαρακτηρίζεται ως χρόνια με διάρκεια πάνω από 12 εβδομάδες.
Παρουσιάζεται κυρίως μετά από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού.

Συμπτώματα ιγμορίτιδας → Ιγμορίτιδα: τα συμπτώματα της

 • ρινική συμφόρηση
 • οπισθορινική καταρροή
 • κεφαλαλγία
 • αίσθημα βάρους στο κεφάλι
 • δύσπνοια
 • βήχας
 • πυρετική κίνηση
 • Χρόνια ιγμορίτιδα

Είναι η φλεγμονή στα ιγμόρεια με χρονική διάρκεια άνω των 3 μηνών
Τις περισσότερες φορές συνυπάρχει ανατομική ανωμαλία, συγγενής ή επίκτητη που προδιαθέτει σε
εμφάνιση ιγμορίτιδας μετά από λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
Όταν η συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει σε ανθεκτικές περιπτώσεις ενδείκνυται η χειρουργική
αντιμετώπιση.

Διάγνωση ιγμορίτιδας

Όταν συνυπάρχουν δυο ή περισσότερα συμπτώματα στη φλεγμονή της ρινός και των παραρρινίων
κόλπων, όπως

 • αίσθημα ρινικής απόφραξης, συμφόρησης, καταρροής
 • ελάττωση της όσφρησης
 • αίσθημα βάρους στο πρόσωπο ή άλγος
 • ευρήματα στην αξονική τομογραφία
 • ευρήματα στην ενδοσκόπηση

Ενδοσκόπηση Ρινός

Ιγμορίτιδα

Είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη διάγνωση, όπου αναγνωρίζονται ευρήματα όπως
πύον
παραγωγή βλέννης
ανατομικές ανωμαλίες, όπως σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Απεικονιστικές εξετάσεις

Αξονική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής
Μαγνητική τομογραφία δεν ζητείται συχνά λόγω μη καλής απεικόνισης των οστικών δομών
Οι ακτινογραφίες έχουν πολύ χαμηλή διαγνωστική αξία και δεν χρησιμοποιούνται

Θεραπεία

Η αντιβιοτική αγωγή είναι η βασική θεραπεία της ιγμορίτιδας.
Μπορεί να γίνει καλλιέργεια ρινικών εκκρίσεων για την καλύτερη επιλογή αντιβιοτικού αν και πιο συχνά
επιλέγονται εμπειρικά σχήματα
Η έναρξη της θεραπείας γίνεται με Αμοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό για 2 εβδομάδες.
Στη δεύτερη γραμμή της θεραπείας χρησιμοποιούνται οι κεφαλοσπορίνες
Οι κινολόνες χρησιμοποιούνται όταν οι προηγούμενες αντιβιώσεις έχουν αποτύχει να ελέγξουν τη
λοίμωξη.
Πλύσεις ρινός με φυσιολογικό ορό
Χρήση ρινικών στεροειδών με σκοπό τη μείωση του οιδήματος του βλεννογόνου

Τοπικά αποσυμφορητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όχι παραπάνω από 5 ήμερες για αποφυγή του
φαινομένου rebound.
Αντιισταμινικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις αλλεργικής ρινίτιδας
Χειρουργική αποκατάσταση
-Κογχοπλαστική με ραδιοσυχνότητες
Είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας που μειώνει των όγκο των κόγχων. Χρειάζεται μεγάλη
προσοχή να μην τραυματιστεί ο ρινικός βλεννογόνος κατά την επέμβαση.
-Ενδοσκοπική Κογχοπλαστική με microdebrider. Γίνεται με χρήση μικροτόμου με τον οποίο αφαιρούμε
υποβλεννογόνιο ιστό χωρίς τον τραυματισμό του βλεννογόνου
-Ενδοσκοπική Κογχοπλαστική με microdebrider και δημιουργία εσωτερικού βλεννογονικού κρημνού
Οι πιο συχνές επιπλοκές της χειρουργικής αποκατάστασης είναι

-Άλγος
-Αιμορραγία
-Μόλυνση
-Συμφύσεις
-Εφελκίδες
-Αιμωδίες άνω γνάθου και υπερώας