Αναρρόφηση εκκρίσεων στο σπίτι τραχειοβρογχικών

Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, λέγεται η διαδικασία κατά την οποία αναρροφώνται τα πτύελα, σε περιπτώσεις υπερέκκρισης αυτών ή αδυναμία αποβολής τους, καθώς και υπολείματα τροφής που συγκεντρώνονται στην περιοχή της τραχείας και των βρόγχων.

Είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία όπου απαιτείται ειδική συσκευή αναρρόφησης και ειδικός εύκαμπτος σωλήνας.

Ο ειδικός σωλήνας εισάγεται από το στόμα του ασθενούς ή από τη μύτη του, ενώ σε περιπτώσεις τραχειοστομίας από το στόμιο της.

Πολλές φορές σε δύσκολες περιπτώσεις γίνεται χρήση νεφελοποιητή πριν την αναρρόφηση για να διευκολυνθεί η απομάκρυνση τους.

Παρουσιάζεται συχνότερα η ανάγκη για αναρρόφηση σε κατακεκλιμένους ασθενείς και σε ασθενείς με ρινογαστρικό καθετήρα τύπου LEVIN.

Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία από τον ασθενή ή από το περιβάλλον του, καθώς διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αναλώσιμα για την διαδικασία της αναρρόφησης.

Ενδείξεις που υποδηλώνουν την ανάγκη αναρρόφησης.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, αυξάνει τις βρογχικές εκκρίσεις.

Δυσκολία ή αδυναμία του ασθενούς να αποβάλλει τις εκκρίσεις με τον βήχα.

Συριγμός “σφύριγμα” κατά την αναπνοή του ασθενούς.

Μειωμένος κορεσμός του οξυγόνου, μπορεί να οφείλεται σε αυξημένες εκκρίσεις από τους πνεύμονες.

  • Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Οικοιατρικής έχουν την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό να αναλάβουν κατ’οίκον, αιμοληψία, ανώδυνα και γρήγορα.
  • 365 ημέρες το χρόνο, σε όλη την Αττική.
  • Στόχος μας η υψηλού επιπέδου παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς.
  • Φιλοσοφία μας ο επαγγελματισμός και η φροντίδα του ασθενούς.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Οικοιατρικής έχουν την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό να
αναλάβουν κατ’οικον, αναρρόφηση εκκρίσεων, ανώδυνα και γρήγορα.
365 ημέρες το χρόνο, σε όλη την Αττική.
Στόχος μας η υψηλού επιπέδου παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς.
Φιλοσοφία μας ο επαγγελματισμός και η φροντίδα του ασθενούς.

author avatar
oikoiatriki